конспект лекций, вопросы к экзамену

Особливості міграційної політики Франції.

За останні 150 років Франція прийняла до себе іммігрантів більше, ніж будь-яка інша країна Європи. (приміром в 1930 р. частка іноземців в населенні Франції була вища, ніж в США). Але імміграція і її наслідки у Франції почали глибоко вивчатися тільки в 1980-х рр.

Масова імміграція до Франції починається в період бурхливого індустріального розвитку з сер. XIX ст. У цей час позначилися два головні напрями у французькій імміграційній політиці: задовольнити попит, що зростав, на робочу силу і стабілізувати демографічну ситуацію, оскільки Франція зіткнулася із загрозою депопуляції. Основний потік  іммігрантів надходив з прикордонних країн (Іспанії, Італія, Бельгія), а також з Польщі. Така тенденція зберігалася до поч. Другої світової війни. У той же час до Франції прибували значні потоки біженців: вірмен, що покинули свою територію під загрозою винищування турками; росіян, що втікали від режиму більшовиків; італійців, іспанців і португальців, що не змирилися з фашистськими режимами. Переважна більшість іммігрантів успішно інтегрувалася у французьке суспільство і стала французькими громадянами.

Після закінчення Другої світової війни Францію продовжувала проводити відкриту імміграційну політику. 2 листопада 1945 р. був прийнятий основний закон про імміграцію — Закон про в'їзд і перебування іноземних громадян у Франції, який включав 9 розділів і 40 статей. Згодом до цього закону було внесено більше 40 поправок. Нова хвиля імміграції прийшлася на 1956–1973 рр. і була пов'язана з відродженням країни після Другої світової війни. Спочатку до країни прибували молоді робочі з Італії і Іспанії, а декілька пізніше — вихідці з колишніх французьких колоній — країн Магріба, Африки, Близького Сходу і Азії, а також з Португалії. Економічна криза сер. 1970-х рр. супроводжувалася різким зростанням безробіття, якому сприяв вихід на ринок праці покоління, що народилися у післявоєнні роки. У результаті уряд офіційно оголосив про припинення прийому іммігрантів, за винятком випадків надання політичного притулку, возз'єднання сімей і навчання. У 1974 р. в країні були закриті всі програми по найму іноземної робочої сили. Тоді ж були введені санкції проти тих працедавців, які брали іммігрантів на роботу.

У подальші роки обмежувальна імміграційна політики навіть посилилася.

  • Закон Бонне 1980 р. - змінив статус іммігранта (якщо раніше він був іноземним робочим, то тепер ставав іноземним резидентом), підсилив контроль за перебуванням іноземців у Франції, вирішив питання видворення за незаконне проникнення в країну).
  • «Закон Паскуа» (1993 р.), по суті був направлений на позбавлення іноземців права на постійне перебування у Франції (на досягнення «нульової імміграції»). У 1993 р., в період свого правління міністр внутрішніх справ Шарль Паскуа сформулював головну мету імміграційної політики як «досягнення нульового міграційного приросту», яка пізніше інтерпретувалася як «досягнення нульової нелегальної імміграції». У прийнятому т.зв. «Законі Паскуа» (1993 р.), заборонялося працювати іноземним студентам; оскаржувати відмову про надання притулку; до двох років був збільшений період розгляду справ про возз’єднання сімей; розширені права поліції для депортації нелегальних мігрантів.
  • Наступним кроком стало ухвалення в 1998 р. законів Гігу «Про громадянство» і Шевенмана «Про імміграцію». Ці закони розроблялися за участю відомого французького політолога Патріка Вейля, на якого уряд поклав завдання розробити «жорстке, але гідне» законодавство в області імміграції. Мова йшла не про відміну законів Паскуа, а про прагматичнішу їх реалізацію. Декларовані права на возз'єднання сімей, на притулок повинні були здійснюватися ефективніше. Були зменшенні вимоги для іммігрантів-студентів, науковців; ослаблений надмірний контроль за змішаними шлюбами; посилені заходи по видворенню з країни нелегалів і правопорушників.

У результаті проведення обмежувальної імміграційної політики притока іммігрантів в країну помітно скоротилася. У 1974–1982 рр. до Франції в середньому щорічно прибувало 220 тис. іммігрантів, в 1982–1990 рр. — 100 тис., в 1991–1995 рр. — 90 тис. і в 1997 р. — 81 тис. чоловік, з яких 6,4 тис. були громадянами Європейського Союзу.

За даними Національного інституту статистики і економічних досліджень, в період між 1990 і 1999 рр. географічне походження іноземців стало різноманітнішим.

Вихідців з Європи в 1999 р. було не більше 1 млн. 600 тис. чоловік, тобто на 9,3% менше, в порівнянні з 1990 р. Зниження чисельності цієї категорії іммігрантів відбувалося впродовж останніх 25 років. Вихідці з Європи складали 57% іноземного населення в 1975 р., 49% — в 1990 р. і 45% — в 1999 р.

В той же час збільшувалася притока іммігрантів з Азії і Латинської Америки, а після падіння Берлінської стіни — з країн Східної Європи і колишнього СРСР.

Оскільки головній імміграції, що становить, в 1990-і рр. було возз'єднання сімей, то серед іммігрантів переважали жінки і діти.

В той же час у Франції, як і в багатьох країнах Європейського Союзу, збільшилося число нелегальних мігрантів. Згідно перепису 1999 р., у Франції налічувалося 3,3 млн. іноземців, частка яких склала в загальній чисельності населення 5,6%. З 1990 по 1999 рр. чисельність іноземців зросла на 3%, тобто збільшилася в тій же пропорції, що і решта населення. В цілому за останнє десятиліття тільки за рахунок імміграції чисельність населення Франції збільшилася приблизно на 500 тис. чоловік.

 

2. Імміграція залишається у Франції важливою політичною проблемою. Вона послужила причиною вельми гарячих дебатів між правими і лівими. Поява Національного фронту (НФ) у 1972 р., його успіх на  європейських виборах у 1984 р. та популярність упродовж останніх років на регіональних виборах (2004-15%, 2010-9,7% рр.) говорять не стільки про помітні ксенофобські настрої французів, скільки про нездатність як правих, так і лівих у Франції адекватно вирішити проблеми, пов'язані з наслідками глобалізації і європейської інтеграції, неконтрольовану міграцію, а також про прагнення знайти альтернативу сьогоднішньому французькому курсу у політиці зміцнення національної держави, збереження його національно-культурної ідентичності, у захисті національних інтересів Франції усередині і поза межами держави.

НФ входить в трійку найбільш впливових французьких партій. За нього голосує не тільки населення з ксенофобськими настроями, хоча на півдні і сході (Ліон, Марсель, Париж), де він збирає більшість голосів, проблема імміграції стоїть дуже гостро, але і не менше 5% населення районів, де іммігрантів мало. На 70% НФ представлений людьми з націоналістичними переконаннями. Це третина французького суспільства. Проблеми імміграції, обмеження прийому іноземних робочих впритул аж до закриття кордонів - часті теми політичних заяв лідера НФ Ж.М.Ле Пена

Ж.М.Ле Пен: «Масова імміграція є однією з головних небезпек сучасного французького суспільства і боротьба з нею є національним пріоритетом». НФ не довіряє посередницькій діяльності ісламських організацій Франції в діалозі мусульманського сходу із західними демократіями, оскільки «іслам живе за законом шаріату і ніколи не визнає жодну з форм світського суспільства».

Своим успехом НФ во многом был обязан антииммигрантской риторие., кот. в начале 1980-х гг. стала приносить политические дивиденды, в святи с ростом актуальности миграционной проблемы во Франции. В 80-е годы иммиграция стала центральной темой всего политического дискурса лепеновцев, что заставило миллионы коренных французов, недовольных своим социально-экономическим положением, по-новому взглянуть на эту партию и отдать ей свои голоса на выборах. С этого времени НФ возглавляет лагерь противников «эмансипации» иммигрантов, видя в них «разносчиков насилия», «захватчиков рабочих мест» и «ненасытных попрошаек».В 1983 Ле Пен выдвигает лозунг, декларирующий право коренных французов на сохранение своей культуры в условиях, когда этнокультурная ситуация в стране начинает на глазах меняться, негативно оценивая мультикультурный проект интеграции иммигрантов. Так, партийная программа предполагает возможность натурализации иммигрантов только на базе ассимиляционного подхода, когда кандидат на получение гражданства должен быть готов воспринять «духовные ценности, обычаи, язык и принципы, образующие основу французской цивилизации». Таким образом, гражданами Франции могут стать представители любых рас и этнических групп, при условии, что они станут французами по духу и культуре.

У даний час у Франції переважають чотири точки зору на імміграцію: дві крайні і дві помірні.

 Крайня права точка зору зводиться до того, що імміграція представляє небезпеку для нації. По думці її прихильників, необхідно організувати масове повернення осіб, що не мають французького громадянства, в країну походження.

Точка зору крайніх лівих полягає в тому, що не повинне існувати ніяких меж і всякому, хто прибуває з будь-якої країни, слід дозволити в'їжджати до Франції і поселятися в ній.

Помірно праві дотримуються думки, що пріоритет слід віддавати вдосконаленню прикордонного контролю і боротьбі з нелегальними потоками людей.

Помірно ліві, вважають, що в першу чергу потрібно сприяти поліпшенню інтеграції іноземних громадян, що легально проживають у Франції, з місцевим населенням.

На сьогоднішній день населення Франції складає 65,4 млн. жителів, включаючи 3,6 мільйонів легально проживаючих іноземців. На 2006 р. 10,1 % населення мали іноземне походження (не є французами за народженням), з них 4,3 % отримали французьке громадянство.

Існує тісний взаємозв'язок між історією Франції і її іноземними общинами: значна більшість громадян третіх країн, що проживають у Франції, - вихідці з колишніх колоній – Алжиру і Марокко.

Щорічно дозвіл на в'їзд до Франції отримують бл. 100 тис. громадян третіх країн. Більша частина з них видається унаслідок возз'єднання сімей. Вони близькі родичі іноземців, що легально проживають в країні.

Крім того, щорічно бл. 100 тис. чоловік отримують французьке громадянство. Фактично, кількість іноземних громадян, що проживають у Франції, з року в рік залишається постійною.

Приблизно 60 млн. чол. щорічно отримують короткострокові візи на в'їзд до Франції з туристичними або діловими цілями.

3.

Міграційна політика французького уряду здійснюється за трьома напрямками:

  • управління міграційними потоками;
  • боротьба проти нелегальної імміграції;
  • інтеграція іммігрантів, що живуть у Франції.

В'їзд до Франції може здійснюватися по короткостроковій (на період до 3-х місяців) або по довгостроковій візам (на період більш 3-х місяців). Дозвіл на в'їзд до Франції з метою тривалого перебування (більш 3-х місяців) обмежений поряд конкретних обставин. Його можуть отримати особи, що приїжджають з метою возз'єднання сім'ї (діти, дружини, чоловіки), особи, що отримали дозвіл на роботу, а також студенти. Проте!!! Трудова імміграція різко обмежена: охочі в'їхати до Франції, щоб там працювати, повинні довести, що ніякий французький громадянин або громадянин третьої країни, що проживає у Франції, не може заповнити відповідну вакансію.

Віза для короткострокового перебування дійсна протягом 3-х місяців (пересування по всьому Шенгенському простору). Іноземні громадяни країн Шенгенської угоди можуть вільно в'їжджати і знаходитися у Франції протягом 3-х місяців. Після закінчення цього часу вони повинні або покинути країну, або здійснити запит у префектуру за місцем їхнього проживання у Франції для отримання дозволу на помешкання або на роботу.

Існують два різновиди посвідок на проживання: на один рік з можливістю поновлення і на десять років.

Людина, визнана біженцем, отримує 10-річну посвідку на проживання. Франція як і раніше залишається країною, в якій знаходять притулок політичні емігранти і біженці різних національностей. У 1952 р. вона підписала Женевську конвенцію 1951 р., яка регламентує надання політичного притулку. Французька Конституція гарантує право притулку всім громадянам третіх країн, які побоюються переслідувань на батьківщині. Юридичний статус біженця, визнаний Французьким бюро захисту біженців і апатридів (OFPRA), в додатку до Женевської конвенції від 28 липня 1951 р. розповсюджується на дві категорії осіб. До першої категорії відносяться всі особи, що відповідають вимогам статті 1 Женевської конвенції від 28 липня 1951 р. щодо статусу біженця. Відповідно до цієї статті біженцем може бути визнане особа, що піддається насильству або переслідуванню за расовою ознакою, національною приналежністю, віросповіданням, мовою, а також приналежністю до певної соціальної групи і політичних поглядів, унаслідок яких воно вимушене під загрозою життя покинути країну, в якій знаходиться, і іммігрувати. До другої категорії відносяться всі особи, що переслідуються в результаті своєї діяльності в боротьбі за свободу (згідно закону від 11 травня 1998 р., стаття 29).

Якщо число прохань про надання притулку у Франції в 1980-х рр.  зросло — з 22 до 60 тис. звернень в рік, велика частина з яких була задоволена, то в подальше десятиліття критерії, що визначають біженця, стали жорсткішими. В результаті в 2000 р. частка задоволених звернень скоротилася з 85% до 20%, а число тих, що отримали статус біженця — до 30 тис.

Будь-який іноземець, що знаходиться на території Франції без дійсної візи або посвідки на проживання, повинен покинути країну. Урядом дозволено затримувати на 12 діб громадянина третьої країни, що нелегально знаходиться на території Франції та організувати (судовим службам) висилку іноземця в країну походження.

За загальною оцінкою число нелегальних іммігрантів у Франції складає приблизно 300 тисяч чоловік, прибулих здебільшого з Китаю, Алжиру, Марокко, Африки і колишньої Югославії. Більшість з них в'їхали на територію Франції через кордон з Італією або Іспанією. Деякі скористалися повітряним транспортом, маючи візу, і потім замість того, щоб виїхати після закінчення терміну дії візи, залишилися. Близько половини нелегальних мігрантів в'їхала самостійно. Розміщення їм забезпечують родичі, що живуть у Франції. Більшість нелегальних мігрантів, прибулих з сусідніх країн, залишаються в країні завдяки допомозі своїх родичів. Вони нелегально влаштовуються на роботу (низько кваліфікована, з малою з/п), і не користуються соціальним захистом. По суті справи нелегальне працевлаштування – одна з причин нелегальної міграції.

Загальна практика міграційної політики Франції передбачає висилку будь-якого іноземця, що нелегально знаходиться на її території. Але!!! французька влада завжди має право надати посвідку на проживання будь-якому нелегальному мігрантові з причин гуманітарного характеру, навіть якщо це рішення не знаходиться в строгій відповідності із законом. Даний принцип був підтверджений Державною радою, яка є вищою судовою інстанцією з питань імміграції. Таке рішення повинне носити винятковий характер і прийматися на індивідуальних підставах. Так само французький уряд з політичних причин періодично проводить широкомасштабні амністії, вирішуючи легалізувати або врегулювати положення великого числа нелегальних мігрантів. Перша амністія була проведена в 1982 році після перемоги соціаліста Ф. Міттерана на президентських виборах. Рішення про другу крупну амністію було ухвалене в 1997 році після перемоги коаліції соціалістів, «зелених» і комуністів.

На поч.. ХХІ ст. уряд Франції, знаходячись під тиском мусульман і корінного населення, у результаті обрав шлях «жорсткої інтеграції». Підтвердженням є президентські вибори 2007 р., на яких перемогу отримав колишній міністр внутрішніх справ Франції Ніколя Саркозі, відомий своїм жорстким відношенням до міграційної політики.  Закон про «жорстку інтеграцію» викликав бурхливі протести у одних, захоплення - у інших. Багато дослідників називають його революційним. Уряд Франції проводить політику селективної імміграції, коли пріоритет отримують високоосвічені фахівці, учені і студенти.

Саркозі : «Франція не може приймати у себе всіх, хто захоче до нас приїхати. Ми не в змозі забезпечити їх ні житлом, ні роботою».

З приходом Саркозі на посаду президента, було введена система квот: щорічно уряд представлятиме парламенту документ, в якому встановлена кількість іммігрантів, яким дозволяється в'їхати до Франції. У законі передбачена також пільгова посвідка на проживання, що отримала назву «Компетентність і таланти». Його отримають учені, художники, артисти і спортсмени. Для всіх останніх, охочих приїхати до Франції на постійне місце проживання, все буде набагато складніше. Наприклад, щоб отримати 10-річну посвідку на проживання, іноземцям доведеться підписувати «інтеграційний контракт», оволодіти основами французької мови і французької цивілізації. Більш того, іммігрант-нелегал,  що прожив більше 10 років в країні більш не зможе автоматично отримати посвідку на проживання.

Громадянство Франції .

Отримання французького громадянства здійснюється відповідно до Кодексу про громадянство, введеного в дію 19 жовтня 1945 р. (із змінами від 1973, 1984, 1993, 1998 рр.). Він грунтується як на принципі «права грунту» («jus soli»), за яким людина є французом на підставі свого народження і проживання на території Франції, навіть у випадку, якщо його батьки є іноземцями, так і на принципі «права крові» («jus sanguinis»), за яким людина є громадянином Франції незалежно від його місця народження і проживання, якщо його батьки — французи.

Іноземні повнолітні громадяни можуть отримати французьке громадянство шляхом натуралізації, за умови, що вони проживають у Франції постійно не менше 5 років до дня звернення про прийом в громадянство. Діти іноземних громадян, що досягли повноліття, можуть претендувати на отримання французького громадянства за умови, що вони прожили в країні не менше 5 років в інтервалі між віком 11 років і віком настання повноліття. Іноземці, що уклали брак з французьким громадянином або громадянкою, можуть претендувати на отримання громадянства після 1 року сумісного життя.

Громадянство Франції можна отримати:

за  народженням:

 через натуралізацію (після п'яти років мешкання в країні в статусі ПМЖ);

 через брак з громадянином (громадянкою) Франції;

 якщо чоловік (дружина) отримав (а) французьке громадянство;

 при проходженні служби у французькій армії;

 при отриманні статусу біженця.

 Для отримання громадянства необхідно підтвердити володіння французькою мовою, знання цивільних прав і свобод у Франції, а також мати місце проживання. Заява на надання громадянства подається у Франції в трибунал першої інстанції за місцем проживання, звідки потім передається міністрові, що відповідає за натуралізацію. Заявник в обов'язковому порядку проходить співбесіду з міністром, в ході якого зокрема перевіряється і знання французької мови.

 Громадянство не надається особам:

 що раніше піддавався процедурі висилки з країни або що мав заборону на в'їзд;

 що нелегально знаходиться на території Франції;

 засудженим за злочини і порушення, таким, що завдає шкоди основоположним інтересам нації, або за терористичну діяльність;

 засудженим до шести і більш місяцям тюремного висновку.

27.01.2015; 21:50
просмотров: 3507