конспект лекций, вопросы к экзамену

Арт-криміналістика: сутність та складові.

1. Арт-криміналістика: сутність та потенціал. Складові арт-криміналістики. Об’єкти арт-криміналістики. Функціональна тріада арт-криміналістики: ідентифікаційні, діагностичні та ситуаційні задачі.

Останнім часом усе більше кримінальних та цивільних справ містять питання експертизи предметів мистецтва, вартість яких досягає значних величин. Окрім того, їх масштабний оборот в останні десятиліття спровокував інтерес злочинного світу до крадіжок шедеврів, шахрайства із творами мистецтва та їх контрабанди. У зв’язку із цими обставинами, така дисципліна як арт-криміналістика є актуальним і перспективним напрямком права, хоч ще й свіжим і неупорядкованим. Для становлення цього напрямку як самосійної дисципліни, необхідна підготовка відповідної термінології, професійних словників, розробка програм навчання спеціалістів (на даний момент це відбувається стихійно, «від практик»), аналіз практики криміналістичного та судово-мистецтвознавчого дослідження культурних цінностей.

Термін «арт-криміналістика» є умовним і збірним, представляє новий напрям у судовій практиці, в якому основування для методів класичної криміналістики слугують положення мистецтвознавчих наук.

До проблемного поля арт-криміналістики передовсім належать:

 1. вивчення прийомів розслідування «біографії» творів мистецтва
 2. встановлення авторства
 3. встановлення справжності та юридичної чистоти творів мистецтва

Базою становлення арт-криміналістики є:

 1. Теорія ідентифікації та криміналістичної діагностики
 2. Криміналістична техніка
 3. Загальна теорія судової експертизи
 4. Методика розслідування розкрадання творів мистецтва
 5. Музейна криміналістика
 6. Методика судово-мистецтвознавчої експертизи.

Об’єктами арт криміналістики є – усі можливі культурні цінності державного значення до яких відносять:

 • Ювелірні вироби
 • Витвори мистецтва і архітектури
 • Рукописи
 • Книги
 • Етнологічні документи
 • Типові зразки флори і фауни
 • аукові колекції
 • Важливі збірки книг і архівних документів (в т.ч. музичні архіви)
 • Історичні факти, пов’язані із створенням та долею творів мистецтва
 • Злочини, пов’язані із посяганнями на історичні та культурні цінності.

Завдання, які виникають у лоні арт-криміналістики, міждисциплінарного характеру (на стику права і мистецтва) складають характерну криміналістичну тріаду:

1. Ідентифікаційних задач – ґрунтуються на меті встановлення індивідуальної тотожності предметів, людей та інших об’єктів, зокрема:

 • Ідентифікація автора художнього твору (образотворчого мистецтва, музичного твору, хореографічного твору);
 • Ідентифікація виробника копії художнього твору;
 • Ідентифікація моделі (натурщиці, натурника) по художньому твору (картині, скульптурі, рисунку тощо);
 • Ідентифікація праобразу (персонажа) за зображенням;
 • Ідентифікація твору по його розділених частинах;
 • Ідентифікація майстра виготовителя супровідних аксесуарів (багетів, рам тощо);
 • Ідентифікація автора літературного твору;
 • Ідентифікація фотоапарата по фотографіях і негативах;
 • Ідентифікація копіювальної і друкарської техніки за екземплярами тиражу;
 • Ідентифікація твору по цифрових чи інших копіях;
 • Ідентифікація комп’ютера за цифровими творами художнього мистецтва.

2.         Діагностичних задач – діяльності по встановленню властивостей і станів досліджуваних об’єктів в цілях судового доказу (проф. Ю.Г. Корухов):

 • Діагностика властивостей інструмента, який використовувався для створення твору мистецтва, включаючи літературні праці;
 • Діагностика часу виготовлення твору;
 • Встановлення способу виготовлення твору;
 • Встановлення національної приналежності чи країни виготовлення твору.

3. Ситуативних задач – криміналістична ситуатологія – вчення про закономірності відображення в матеріальній обстановці обставин події і окремих елементів досліджуваної події (проф. Г.Л. Грановський):

 • Встановлення послідовності виготовлення окремих частин твору;
 • Встановлення факту і обставин виготовлення твору;
 • Встановлення факту продажу чи передачі твору;
 • Встановлення факту внесення змін у твір мистецтва;
 • Встановлення кількості авторів та/чи виконавців твору мистецтва;
 • Встановлення обставин руйнування твору мистецтва;
 • Тощо.
10.02.2015; 17:18
просмотров: 865