конспект лекций, вопросы к экзамену

Поняття і функції об’єктів природи: природні об’єкти, природні ресурси та природні комплекси, їх інтеграція і диференціація; фонди природних об’єктів

Природні об’єкти як складові частини або компоненти навколишнього природного середовища , які мають ознаки природного походження і знаходяться в екологічному взаємозв’язку з природними системами, здатні виконувати екологічну функцію і забезпечувати якість середовища існування людини і суспільства, охоронювані нормами екологічного законодавства.

Природні об'єкти, що підлягають охороні, визначені в екологічному за¬конодавстві. Так, згідно ст. 5 Закону «Про охорону навколишнього природного середовища», державній охороні і регулюванню використання на території України підлягають: навколишнє природне середовище як сукупність природ¬них і природно-соціальних умов та процесів, природні ресурси, як залучені в господарський обіг, так і невикористовувані в народному господарстві в даний період (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тварин¬ний світ), ландшафти та інші природні комплекси.

Природні ресурси в буквальному значенні є джерелами споживання. Під ресурсом у вузькому змісті, як цей термін вживається в екологічному законодав¬стві, розуміють джерело економічного споживання. У широкому змісті природні ресурси - це джерела споживання людиною і суспільством для задоволення своїх економічних, екологічних, оздоровчих, культурних, естетичних, духовних та інших потреб. У зв'язку з виділенням вузького і широкого змісту природних ресурсів прийнято говорити про охорону природи та використання її ресурсів.

Природні комплекси мають місце, коли на певній території самостійно функ¬ціонує чисельна кількість або декілька видів природних об'єктів і природних ресурсів, що взаємопов'язані між собою і впливають один на одного. Самим поширеним природним комплексом у такому розумінні є усе навколишнє при¬родне середовище з усіма його екологічними властивостями, економічними цінностями, енергетичними джерелами та іншими природними об'єктами і ресурсами.

Фонди природних об'єктів та їх ресурсів нерідко позначаються у законодав¬чих актах в якості їх поєднання (інтеграції) чи відособлення (диференціації). Фон¬дова консолідація чи фондове відокремлення природних об'єктів та їх ресурсів1 має місце, наприклад, у ст. З Водного кодексу, за якою усі води (водні об'єкти) на території України становлять її водний фонд, у ст. 4 Лісового кодексу, у який визначається склад лісового фонду України, ст. 5 Кодексу про надра, що визначає державний фонд надр та державний фонд родовищ корисних копалин.

Функції:економ, рекреаційна, еколог

01.03.2015; 18:00
просмотров: 5620