конспект лекций, вопросы к экзамену

Субєкти екологічного права: природоохоронна правосуб’єктність і екологічні права й обов’язки юридичних і фізичних осіб

Субєкти – учасники сусп. еколог відносин.

У природоохоронних законодавчих актах термін «суб'єкт» використовується для позначення правоздатного та дієздатного учасника екологічних відносин.

При цьому екологічна правоздатність - це здатність мати екологічні права та екологічні обов'язки, а екологічна дієздатність означає здатність своїми діями набувати екологічні права і створювати екологічні обов'язки, самостійно їх ви¬конувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.

Субєкти ЕП є: -укр народ, д-ва, орг. м/с, територіальні обєднання громадян, госп організації, ф та ю особи.

Екологічна правосуб'єктність являє собою здатність бути учасником еко¬логічних суспільних відносин. Юридична сторона екологічної правосуб'єктності полягає в законодавчому визнанні можливостей суб'єктів права брати участь у суспільних відносинах використання та охорони природних об'єктів, природних ресурсів, природних комплексів та інших компонентів природного середовища.

За чинним законодавством, суб'єктами екологічного права визнаються юридичні та фізичні особи. Ознакою юридично, особи як суб'єкта екологічного права є її організаційна цілісність, а виступають вони як підприємства і установи у різноманітних організаційно-правових формах. Суб'єктами екологічного права є усі фізичні особи, тобто вітчизняні громадяни, іноземні громадяни та особи без громадянства.

Юридичні особи як суб'єкти екологічного права виступають учасниками різноманітних природоохоронних відносин. Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридичним особам в екологічних відносин, рівно як і у інших відносинах, властиві наступні ознаки: організаційна єдність, тобто здатність виступати в екологічних відносинах згідно із положеннями своїх установчих документів як єдине цілісне формування в особі своїх органів управління; володіння відособленими матеріальними і грошовими засобами, майновими і немайновими цінностями на праві власності, користу¬вання, повного господарського ведення чи оперативного управління.

Фізичні особи є визнаними суб'єктами екологічного права чинним законо¬давством. Перш за все до них відносяться громадяни України, тому що для них природне середовище є постійним місцем проживання, основним засобом існування та головною умовою життєдіяльності. Екологічна правосуб'єктність громадян складає необхідну передумову для володіння ними екологічними правами і покладання на них природоохоронних обов'язків, тобто бути носієм суб'єктивних прав та юридичних обов'язків.

01.03.2015; 18:00
просмотров: 2316