конспект лекций, вопросы к экзамену

Природокористування як необхідна умова існування людини і суспільства: загальне(загальнодоступне) і спеціальне (врегульоване) природокористування

Головною умовою існування і життєдіяльності суспільства є використання природного середовища і природних ресурсів. Їх використання задовольняє матеріальні та духовні потреби людини і суспільства. Природні умови і засоби є основою для забезпечення економічних, екологічних, оздоровчих, лікувальних, культурних, естетичних та ін. потреб громадян національної спільноти. Використання природних багатств для задоволення індивідуальних і суспільних потреб здійснюється на основі правового регулювання. При цьому використання природних об’єктів та їх ресурсів може відбуватися не тільки на основі права власності, а і на засадах права користування.

Загальне природокористування-являє собою використання природних об’єктів та їх ресурсів у якості корисних властивостей без закріплення за окремими особами і надання дозволів на їх використання.

Згідно ч.2. ст..13 КУ кожен громадянин має право користуватися природними об’єктами права власності народу відповідно до закону. Право загального природокористування безпосередньо визначається природними правами людини, на використання природних об’єктів, зокрема: право на вільне пересування по землі та у природному просторі, право на користування водними й озеленюваними об’єктами для відпочинку й оздоровлення, право на користування атмосферним повітрям для підтримання життєдіяльності організму тощо.

Держава та її органи не можуть надавати чи вилучати права загального природокористування. Держава в особі своїх органів зобовязна забезпечувати належні умови для реального його здійснення. Але також держава може обмежувати це право з метою досягнення благополуччя населення та забезпечення суспільних інтересів. Такі обмеження містяться н-д у Лісовому законодавстві, що регламентує право перебування громадян у лісах в пожежно небезпечні періоди року, у законодавстві про природно-заповідний фонд з метою збереження особливо-охоронюваних об’єктів, у законодавстві про рослинний світ з метою запобігання надмірного збору лікарських рослин і т.д.

Спеціальне природокористування. Відповідно до ч.3 ст.38 ЗУ «Про охорону нпс» в порядку використання природних ресурсів громадянам, підприємствам і організаціям надаються у володіння, користування або оренду природні ресурси на підставі спеціальних дозволів, зареєстрованих у встановленому порядку, за плату для здійснення виробничої та ін.. діяльністю. Право СП являє собою постійне чи тимчасове володіння і користування природними ресурсами у тому числі на умовах оренди, для здійснення виробничого-господарських та ін.. видів діяльності на підставі спеціальних дозволів і на оплатних засадах з метою одержання корисних властивостей природних об’єктів. Характеризується виділенням фізичним або юридичним особам об’єктів у відособлене володіння. Відповідно до ч.1 ст. 48 ВК спеціальне водокористування являє собою збір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти.

01.03.2015; 18:00
просмотров: 2265