конспект лекций, вопросы к экзамену

Правовий механізм забезпечення ефективності природо охорони: форми екологічного контролю та їх здійснення

Екологічний контроль є регламентованою природоохоронним законодав¬ством діяльністю державних органів та спеціалізованих формувань екологічних громадських об єднань, спрямованою на здійснення нагляду та перевірки до¬держання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог екологічного законодавства та за¬стосування заходів щодо попередження екологічних правопорушень.

Ціль: ох н/с шляхом попередженяздійсн еколог правопорушень.

1)За суб'єктним складом:

  • державний, поділ на: заг (ВРУ, ПУ, КМУ, місцеві адм.); спец (міністаграр політики і продовольства, мініст екології і прир ресурсів, агенства)
  • суспільний (сусп. організації),
  • міжгосподарський
  • внутрішньогосподарський (первинний облік хім. викидів).

2)За об'єктним складом:

  • природоохоронним, спрямованим на перевірку реалізації екологічних програм, стану н/с, додержання вимог екологічних нормативів.
  • антропоохоронним, спрямованим на перевірку додержання екологічних нормативів, що впливають на життя та здоров'я людей, стан захворюваності населення, захист екологічних прав і свобод громадян.

Форми контролю:

  • Інформаційний контроль – збір і узагнеобхекінфор для передачі її відповідним орг. Д-ви з ціллю попередж чи каральних мір.
  • Попереджувальний контроль – попередж заступлення шкіл наслідків, які могли наступити внаслідок не вик вимог по ох н/с і з-ва.
  • Каральний – застосування мір держ примусу до порушників, винним в невиконанні обов’язкових заходів по ох н/с.

Методи контролю: нагляд; спостереження; інспектування; перевірка; обстеження.

Стадії контролю є: вибір об'єкта контролю; проведення контрольних дій; узагальнення отриманої інформації; прийняття рішень про заходи реагування; визначення комплексу заходів реагування.

02.03.2015; 06:00
просмотров: 1758