конспект лекций, вопросы к экзамену

Правові гарантії участі громадськості в управлінні природокористуванням і природоохоронною: правовий статус природоохоронних організацій та екологічних рухів

Сер 50 років минулого ст. – поч. рухи. До 85 р рух не мов шир розповс. У 1986р ек рух набирає обертів, бере уч у упре к д-сті.

Ств нові організації.

Ставилось питання про закріплення ек шкоди п, у, організаціям.

Форми ек руху:

1.Добровільні угрупування 2.Союзи 3.Фонди 4.Самодіяльні організації: клуби, дружини 5.Рух зелених

Комплексні організації – крім екф-ції, ще якісь ф-ціївикон

Спеційльні організації – викон лише екф-цію

Методи дії:

1.Пропаганда 2.Інформ 3.Сусп ек контроль 4.Уч  у прав держекексп  5.Мітинги, забастовки  6.Референдуми  7.Звернення громадян  8.Робота з депутатами  9.Публ слухання  10.Збори громадян по місцю проживання

-Українське відділення міжнародної організації ГРІНПІС; Українське товариство з охорони природи; Українсбке товариство мисливців і рибалок»; асоціація Зелений світ»; Національний екологічний центр

Законодавча база: Конвенція про доступ до інформації участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього природного середовища»(Орхунська конвенція)4 Указа ПУ «Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

Громадські  природоохоронні  організації мають право: брати  участь  у  розробці  планів, програм, пов'язаних з

охороною   навколишнього   природного   середовища,  розробляти  і пропагувати свої екологічні програми;проводити  громадську екологічну експертизу,  обнародувати  її результати і  передавати  їх  органам,  уповноваженим  приймати рішення; вільного доступу до екологічної інформації;вносити до відповідних органів пропозиції про  організацію територій та об'єктів природно-заповідного фонду;брати участь у заходах міжнародних неурядових  організацій з питань охорони навколишнього природного середовища; брати  участь  у  підготовці проектів нормативно-правових актів з екологічних питань;

02.03.2015; 06:00
просмотров: 1020