конспект лекций, вопросы к экзамену

Система нормативів та стандартів у сфері природокористування й охорони навколишнього природного середовища

Система екологічних нормативів і стандартів зумовлюється практичними потребами у їх використанні &пп вирішення завдань охорони довкілля. У ст. 33 Закону «Про охорону навколишнього природного середовища» міститься на¬ступна система екологічних нормативів: нормативи, що встановлюють гранично допустимі викиди та скиди у навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних речовин (ГДВ та ГДС); нормативи, що встановлюють рівні допустимого шкідливого впливу на нього фізичних та біологічних факторів (ГДР); нормативи використання природних ресурсів; нормативи гранично допустимих концентра¬цій забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищі (ГДК); та інші екологічні нормативи.

Нормативи спеціального використання природних ресурсів мають форму лімітів, квот, нормативів спеціального використання. Відповідно до ст. 43 Закону «Про охорону навколишнього природного середовища», ліміти використання природних ресурсів встановлюються в порядку, що визначається Верховною Ра¬дою АРК, обласними, міськими (містзагальнодержавного значення) радами, крім випадків, коли природні ресурси мають загальнодержавне значення. Ліміти ви¬користання природних ресурсів загальнодержавного значення встановлюються в порядку, що визначається КМУ. Серед нормативів спеціального використання природних ресурсів можна виділити такі:

  • ліміти заготівлі другорядних лісових матеріалів (живиці,  кори, деревної зелені, деревних соків) і обсяги здійснення побічних лісокористувань (заготівля сіна, випасання худоби, розміщення пасік, заготівля дикорослих пло¬дів);
  • ліміти добування мисливських диких тварин - встановлена кількість ви¬лучення (добування, збирання ) об'єктів тваринного світу із природного середовища;
  • ліміт спеціального використання водних біоресурсів (загальнодопустимий улов) - обсяг вилучення з природного середовища (вилову, добування, зби¬рання) конкретних видів водних біоресурсів на конкретному водному об'єкті, встановлений на певний проміжок часу з метою попередження перевищення прогнозу допустимого вилову;
  • квота добування (вилову) -частка ліміту спеціального використання водних біоресурсів, що встановлюється для кожної конкретної юридичної чи фізичної особи та визначається в натуральних величинах або у відсотках від загального ліміту;
  • ліміти забору води - граничні обсяги забору води з водних об'єктів, що встановлюються у дозволі на спеціальне використання водних ресурсів;
  • ліміти використання води - граничний обсяг використання води, який встановлюється дозволом на спеціальне водокористування;
  • квоти на видобуток корисних копалин тощо.
02.03.2015; 18:00
просмотров: 1017