конспект лекций, вопросы к экзамену

Функції юридичної відповідальності за природоохоронні правопорушення й основні види екологічних правопорушень

Юр відповідальність – відносини між д-вою  в особі спец уповн органів, ох н/с, правоохор органів, інуповновсубєктів – з однієї сторонни, і правопорушником з іншої по застосуванні засобів впливу.

Сутність: настання негативн наслідків для правопоруш. Еколог в-стьз-вом не регулюється.

Ф-ції:

  • Стимулююча–юрв-сть стимулює до викон норм права та еколог-пр приписів.
  • Компенсаційна – відшкодування і віднов стану здоровя людини
  • Превентивна (попередж) – юрв-сть попер у вчиненні нових правопорушень
  • Каральна - застосовуються міри покарання до порушниківю
  • Виховна

Еколог правопорушення – вине, протиправне діяння, вчинене шляхом дії (бездіяльності) незаконне вируб лісів, які посягають на встановлення у країні еколог правопорядку і спричиняє шкоду н/с або яке ств загрозу здійсн такої шкоди.

Еколог правопорядок – складена у результаті дій норм еколог права система сусп відносин.

Види правопорушень:

  1. За предметом: -поруш титульні права володіння, користуввласн.  –ті, які суперечать ек вимогам охорони природи  -ті, які перешкоджають госп експлуатації природних ресурсів.
  2. За об охорони:  -земельні-лісові-водні  -гірські.
  3. За санкціями:  -злочини-проступки (адм, дисц, цив-пр)
  4. За способом завдання шкоди:  -забруднення-виснаження–руйнування н/с  -нерац використання прир ресурсів  -пошкодження, знищення прир ресурсів
02.03.2015; 18:00
просмотров: 764