конспект лекций, вопросы к экзамену

Особливості відшкодування шкоди, заподіяної природному середовищу: співвідношення економічного збитку й екологічної шкоди.

Шкода скл з:

1)Реальних збитків – виражений у затратах за ліквідацію наслідків протиправних дій(бездіяльності) витрати на відновлення природного обєкту або приведе його в першоначальний стан.

2)Упущена вимога – неотрим доходу за викорприродн об в госп цілях, які були б отримані якби не було вчинено ек правопорушення.

Економ шкода - вчиня¬ється конкретним природним об'єктам: землям, надрам, водам, лісам, рослинному чи тваринному світу, природно-заповідному фонду, виключній (морській) економічній зоні і носить матеріалізований характер у формі їх погіршення, знищення, загибелі, присвоєння, викрадення.

Еколог шкода – безпосередньо пов'язана з вчиненням збитків якості при¬родного середовища. Особливістю екологічної шкоди є втрата якості природного середовища та вплив на закономірності функціонування екосистем.

Особливості: 1)шкода виражається у ек розриві звязків  2)шкода може вияв у майб часі і просторі  3)шкода може бути відносновиконана чи взагалі не виконана.

Припинення відшкодек шкоди: 1)обовязковість того, хто вчинив шкоду повністю її відшкодувати  2)повне відшкод шкоди  3)солідарна в-сть правопорушників якщо шкода сприч декількома субєктами  4)ек шкода завдана джерелам підвищеної небезпеки підлягає відшкодуванню не залежно від вини порушника.

Види:-Антропогенна шкода(результат д-сті людини) -Фіз шкода(шкодаздоровю через негативний вплив забрудн н/с)  -Генетична шкода(Шкода, що впливає на стан майбут покоління)

Способи відшкод шкоди: 1)Таксовий спосіб. Такса –умовна одиниця обчислення шкоди  2)Нормативний спосіб – визн розмір плати і стягуються за забруд н/с. 3)Розрахунковий спосіб- по фактичним затратам  4)Змішаний спосіб види:-правомірний-неправомірний

02.03.2015; 18:00
просмотров: 1727