конспект лекций, вопросы к экзамену

Предмет доказування, його структура, елементи. Локальний предмет доказування

У крим процесі процес доказування розум у 2 значеннях:

 • різновид пізнання, який проводиться для установлення факт обставин крим справи
 • д-сть направлена на обґрунтування певного твердження з ціллю запевнити суб прийняти те чи ін. рішення по крим провадженні

Предмет доказування – це сукупність передбачених кримінальним процесуальним законом обставин, які потрібно встановити по кожному кримінальному провадженню і які мають правове значення для правильного його вирішення по суті.

Заг предмет доказування – суку обставин, які передб КПК (ст. 91)  які підляг доказуванню в крим провадженні:

 • подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);
 • винуватість особи;
 • вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
 • обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Локальний предмет доказування – суку обставин які необх  доказати, але вони не входять до заг предмету доказування.

 • обшук житла
 • примусові заходи
 • заключення під арешт

Елементи процесу доказування:

 • Зібрання доказів - сукупність дій по виявленню, фіксації, вилученню та зберіганню різних доказів. Збирання доказів здійснюється сторонами крим провадження, потерпілим у порядку, передбаченому КПК.
 • Перевірка доказів – практична д-сть слідчого, прокурора, яка полягає в дослідженні правильності доказів, їх аналізу, зіставлення  з ін. доказами, шляхом проведення додаткових слідчих дій.
 • Оцінка доказів – це здійснювана в логічних формах розумова д-сть суб’єктів крим. процесу, яка полягає у тому, що вони керуючись законом розглядають кожний доказ окремо та всю сукупність доказів.

-Фіксація доказів – закріплення доказів в установленні законом порядку.

07.05.2015; 05:00
просмотров: 6400