конспект лекций, вопросы к экзамену

Поняття правової роботи, юридична служба

У законодавстві і на практиці відсутня чіткість щодо взаємозв’язку між правовою роботою та юридичною службою.

У Загальному положенні зазначено, що для проведення правової роботи створюється юридична служба. При цьому не береться до уваги, що виконання нормативних актів (основна суть правової роботи) потребує участі не тільки спеціалістів-юристів, а також всього адміністративного складу підприємства, установи та організації.

Тому правова робота повинна проводитись незалежно від наявності юридичної служби, оскільки юрист виступає лише організатором та провідним виконавцем покладених на нього задач із правової роботі.

Правова робота і організація юридичних служб довгий час вважалися малозначною ділянкою в правознавстві. Дослідження в цій області проводилися в основному представниками господарського і частково цивільного права, які розглядали дану діяльність як функцію управління. Часто ці поняття не розмежовувалися між собою.

Сам термін «правова робота» в сучасному значенні став використовуватися порівняно недавно. Раніше правова робота звичайно зв'язувалася з функціями органів юстиції.

У зв'язку з діяльністю господарських організацій він вперше був застосований в постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 23 грудня 1970 р. № 1025 «Про поліпшення правової роботи в народному господарстві». Після цього даний термін набув широкого поширення. Разом з тим, в нормативних правових актах не дається «легального» визначення поняття правової роботи, що породило множинність трактувань цього поняття. Таке положення зберігається і зараз.

Згрупувавши різні точки зору учених, можна виділити два основні підходи до визначення суті правової роботи.

Ряд авторів визначає вузьке розуміння цього терміну, зокрема, як діяльність юридичної служби.

Інші учені вважають, що поняттям «правова робота» охоплюється діяльність не тільки юридичної служби, але також інших посадовців і функціональних підрозділів. Правова робота на підприємстві пов'язана, перш за все, із знанням і виконанням законодавства.
У функціональному відношенні правова робота безпосередньо пов'язана з діяльністю юридичної служби, оскільки остання виступає організатором і виконавцем основних обов'язків по правовій роботі

Саме поняття «юридична служба» з'явилося раніше, ніж поняття «правова робота». Про юридичну службу йде мова в нормативних актах і спеціальній літературі 60-х рр. XX в., хоча широке застосування цей термін одержав в подальші роки.

14.05.2015; 05:00
просмотров: 2316