конспект лекций, вопросы к экзамену

Управління правовою роботою та система методів управління.

Правова робота пов'язана з питанням щодо її управління, тобто вона припускає вживання заходів по керівництву, управлінню в цілях підтримки належного рівня її здійснення і досягнення необхідних результатів.У нашій країні в даний період законодавство не передбачає обов'язків держави, його органів по управлінню правовою роботою.
Виконавчі органи взагалі не займаються правовою роботою, оскільки посадовими інструкціями зазначені функції не передбачені.

Проте, стосовно юридичної служби міністерства, відомства, державного підприємства, установи, організації така функція як методичне керівництво правовою роботою закріплене в п. 17 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 р. № 1040.

В цілому ж методичне керівництво діяльністю юридичних служб здійснюється централізовано:

  • у загальнодержавному масштабі – Міністерством юстиції  України;
  • у окремій галузі – юридичною службою галузевого міністерства.

Термін «методичне керівництво» означає сукупність основних принципів і прийомів, які створюють чітку систему організації роботи того або іншого органу по певних напрямах або взагалі. Орган, який здійснює методичне керівництво, розробляє найбільш ефективні, єдині принципи і засоби роботи, які він рекомендує для використання з метою підвищення результативності роботи. Основу їх складають вивчення досліду роботи підприємств, установ, рекомендації науково-дослідних організацій, пропозиції наукових і практичних працівників.

Під впливом потреб правової практики сформувалася деяка система методів управління правовою роботою з боку держави, які можна поділити на чотири групи:

  • По-перше, це законодавче, нормативне регулювання правової роботи.
  • По друге – це організаційні дії.

Третю групу утворюють адміністративні способи управління, тобто ліцензування діяльності по юридичному обслуговуванню,
акредитація (посвідчення повноважень конкретних працівників юридичних відділів фірм або адвокатів на представництво у відповідних судах або інших органах), сертифікація або атестація юридичних працівників на право виконання певних видів робіт з видачею кваліфікаційних сертифікатів.

Четверту групу утворюють засоби методичного керівництва правовою роботою, які, по-перше, здійснюються відносно організацій, що не знаходяться в адміністративному підпорядкуванні або економічній залежності від органу, що здійснює таке керівництво. Тут заходи по керівництву не носять примусового характеру. По-друге, обов'язок методичного керівництва правовою роботою в організації покладений на юридичні відділи і юрисконсультів організацій.

14.05.2015; 05:00
просмотров: 593