конспект лекций, вопросы к экзамену

Організаційні принципи діяльності юридичної служби.

Організаційні принципи правової робо7и:

  1. принцип технологічності
  2. безперервності
  3. ефективності
  4. ініціативності

Принцип технологічності означає, що всі заходи, які входять до змісту правової роботи, повинні бути оптимальним чином впорядковані та зведені в ясний та зрозумілий для виконання цих заходів алгоритм практичних дій. Даний принцип зумовлений віднесенням правової роботи до сфери управлінської діяльності.

Принцип безперервності означає, що правова робота повинна вестись на постійній основі, не перериваючись ні на хвилину. Перерви знижують ефективність правової роботи і нерідко призводять до суттєвих негативних наслідків.

Принцип ефективності означає, що правова робота повинна будуватися таким чином, щоб при мінімумі витрат на її здійснення забезпечувати досягнення максимальних кінцевих економічних та правових результатів.

Принцип ініціативності означає, що виконавці правової роботи повинні виявляти розумну ініціативу і творчий пошук оптимальних управлінських рішень в умовах господарського і правового середовища, що постійно змінюється. Практика переконує, що безініціативність виконавців перешкоджає досягненню потенційно можливих високих кінцевих результатів правової роботи і являється однією з важливих причин низької економічної ефективності комерційних організацій.

В методичці

Організаційними принципами діяльності юридичних служб визнаються:

  • структурна самостійність,
  • строга спеціалізація;
  • безпосереднє підпорядкування керівному органу
14.05.2015; 05:00
просмотров: 848