конспект лекций, вопросы к экзамену

Особливості договірної роботи в Пенсійному фонді України.

Під час укладання господарських договорів юридична служба ПФУ відповідно до своїх повноважень:

  1. Надає консультації зацікавленим структурним підрозділам ПФ та його територіальним органам;
  2. Бере участь в підготовці, укладенні та контролі за виконанням договорів з підприємствами, установами, організаціями, проводить правову експертизу їх проектів;
  3. Перевіряє додержання вимог законодавства про здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг;
  4. У разі необхідності розробляє пропозиції змін та доповнень до договорів;
  5. Здійснює облік договорів та їх зберігання.

Кожен договір, що укладається органами ПФУ, має бути узгоджений та завізований юр. службою.  Після підписання керівником він підлягає реєстрації. Реєстрація проводиться юр службою в спеціальному журналі за встановленою формою. В журналі відображається така інформація: порядок номеру запису, дата реєстрації договору, назва і короткий зміст із зазначенням кількості сторінок, дата укладання договору, реєстраційний номер, найменування контрагента і його реквізити, термін дії договору, сума, відомості про внесення змін, особа відповідальна за виконання, підрозділ, де зберігається оригінал, відмітка про виконання, інше

Укладення договору скріплюється печаткою ПФУ тільки після його реєстрації юридичною службою.

Структурні підрозділи, що є відповідальними за виконання зобов’язань в 3-денний строк повідомляють юр службу про виконання, розірвання, закінчення або продовження терміну дії договору.

Зберігання оригіналів договорів здійснюється юр службою ПФУ, крім договорів щодо витрачання коштів ПФУ або належних йому матеріальних цінностей.
Часто здійснює тендерні закупівлі. ЗУ « Про здійснення державних закупівель».
Державна закупівля – придбання замовником товарів, робіт, послуг у порядку встановленому Законом.

Договір про закупівлю – договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари.

Замовник – органи державної влади та органи місцевого самоврядування, юр та фіз. Особи, які забезпечують потреби держави.

В ПФУ здійснюється відповідно до річного плану. Публікація – офіційний інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель».

14.05.2015; 17:00
просмотров: 878