конспект лекций, вопросы к экзамену

Особливості методичного керівництва правовою роботою в Пенсійному фонді України.

В цілому ж методичне керівництво діяльністю юридичних служб здійснюється централізовано:

  • у загальнодержавному масштабі – Міністерством юстиції України;
  • у окремій галузі – юридичною службою галузевого міністерства.

Термін «методичне керівництво» означає сукупність основних принципів і прийомів, які створюють чітку систему організації роботи того або іншого органу по певних напрямах або взагалі. Орган, який здійснює методичне керівництво, розробляє найбільш ефективні, єдині принципи і засоби роботи, які він рекомендує для використання з метою підвищення результативності роботи. Основу їх складають вивчення досліду роботи підприємств, установ, рекомендації науково-дослідних організацій, пропозиції наукових і практичних працівників.

Методичні вказівки і рекомендації керівних органів по правовій роботі розраховані на всі підприємства, установи і організації, у тому числі і ті, які не мають власної юридичної служби. Наприклад, Міністерство юстиції України розробило Рекомендації «Про порядок ведення претензійної і позовної роботи на підприємстві, в установі, організації» від 15.01.1996 р. № 2, якими керуються всі суб'єкти господарювання незалежно від форм власності.

Стосовно юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Міністерство юстиції своїм наказом № 7/5 від 15.01.2004 р. з метою забезпечення координації і методичного керівництва правовою роботою затвердив Положення про методичний кабінет для працівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. В методичному кабінеті сосредоточені законодавчі, інші нормативно-правові акти, методичні розробки, періодичні видання, статті з періодичних видань по правовій роботі, видео-, фото- і аудіоматеріали, довідкові матеріали. Тут же проводяться лекції, семінари, роз'яснювальна робота, стажування юрисконсультів.
Слід відзначити, що існує необхідність керівництва правовою роботою, діяльністю юридичних служб з боку держави, яка диктується сучасними обставинами.

По-перше, в процесі такого керівництва забезпечується напрям зусиль юридичних служб на сприяння рішенню найважливіших задач, що стоять перед державою на даному етапі.

По-друге, слід враховувати різний рівень підготовки юристів і необхідність надання допомоги в оволодінні ефективнішими прийомами роботи.

По-третє, самі керівники підприємств абсолютно не знайомі із завданнями юристів і змістом правової роботи, у зв'язку з чим не в змозі кваліфіковано направляти зусилля своїх юридичних служб на досягнення відповідних результатів.

13.05.2015; 22:00
просмотров: 1146