конспект лекций, вопросы к экзамену

Структури органів пожежної охорони

.В укр. вперше був прийнятий  Закон «Про пожежну безпеку» від17 груд.1993р. Загальне керівництво структурними підрозділами державної пожежної безпеки  здійс.Головне управління пожеж.охор.,яке підпорядковане Мінестер.внутрішніх справ Укр. Воно забезпеч. Здійсн. Держав-го пожеж-го нагляду,пожеж. охор. населених пунктів і об’єктів ,координує діяльн.мінестерств ін.центральних органів держ.викон.влади з питань удосконалення пожеж.охор.,одерж безкош.від мінестер.ін.органів держ.виконавчої влади, органів місцевого та регіонального самоврядування,підпр. установ та організацій інформації,необх.для виконання покладених на нього завдань.Залучає до розроблення актуальних пробле пожеж. проведення консультацій та експертиз вищх навчальних закладів та інші установи,а також окремих вчених висококваліфікованих фахівців.Рішення МВС ук. з питань пожежної безпеки,що належить до його компетенції,є обов’язковим для органів державної виконавчої влади,а також підпр. установ,організацій та громадян. Органи  державнго нагляду розробляють з міністерствами ,органами держ.виконавч.влади і затверджують загальнодержавні правила пожежної безп.які є обов’язковими для всіх підр. установ,організацій.Погоджують проекти державних і галузевих стандартів,норм,равил,технічних умов та інш.норматив.техніч. докум.

Посадовими особами органів державного нагляду є державні інспектори з пожежного нагляду. В їх обов’язки входить:1.Проводити в будь-яких час пожежно-технічні обстеження і перевірки підконтрольних його об’єктів  незалежно від форми власності та одержувати необхідні пояснення матеріали і інформацію.2 Надавати підпорядкованими йому керівниками та іншими посадовим особам підприємств,установ та організацій,а також громадянам обовязкові для виконання  розоряджень про усунення порушень і недоліків з питань пожежної безпеки. У разі порушення правил пожежної безеки  припиняти чи забороняти роботу підприєм.3 Здійснюв.контроль за викон.протипожежних вимог,передбачених стандартом,нормами і правилами. У разі виявл.порушень забороняти роботу до їх усунення    

4.Притягати доадміністративної відповідальності посадових осіб, працівників підприє.,установ та організацій  винних в орушенні вимог пожежної безпеки.5.Застосувати штрафні санкції до підприє.установ та організацій за порушення вимог пожедної безпеки.невиконання розпорядження органів державного пожежного нагляду. В ур.пожежна охор.здійсн.в 4-ох напрямках:

Державна пожежна охорона створюється на базі воєнізованої та професійної ожежної охорони органів внутр. справ Ук. і здійсн. держав.пожежний нагляд. Відомча пожежна охорона створ.на обєктах міністервств інших центральних органів державної виконавчої влади.перелік яких визнч. Кабінетом Мініст. Укр. Діяльність охорони погоджується зМЗС Ук.

Сільська пожежна охорона створюється у сільських населених пунктах ,де немає підрозділів держав.пожеж.охорони,органами місцевої держав.адміністрації відповідно до Положення, затвердженого Кабінетом Міністрів Ук.

Добровільна ожежна охорона здійсн. на підприє. В установах та організаціях із метою проведення заходів щодо запобігання пожнжам та організації їх гасіння їз числа робітників,службовців інженерно технічних працівників громадян.

 

27.06.2015; 05:00
просмотров: 485