конспект лекций, вопросы к экзамену

экологическое право

 1. Основні принципи інституту права природокористування: безоплатність загального і платність спеціального природокористування
 2. Екологічна криза:поняття, причини, наслідки, форми прояву та шляхи подолання
 3. Система екологічного права: загальна, особлива і спеціальна частина екологічного права; основні інститути екологічного права
 4. Екологічні правовідносини та їх відмінні риси від суміжних правовідносин: підстави виникнення, змінення та припинення екологічних правовідносин
 5. Основні види та особливості зміст екологічних правовідносин:співвідношення правових і технічних норм у врегулюванні екологічних правовідносин.
 6. Поняття і функції об’єктів природи: природні об’єкти, природні ресурси та природні комплекси, їх інтеграція і диференціація; фонди природних об’єктів
 7. Субєкти екологічного права: природоохоронна правосуб’єктність і екологічні права й обов’язки юридичних і фізичних осіб
 8. Природокористування як необхідна умова існування людини і суспільства: загальне(загальнодоступне) і спеціальне (врегульоване) природокористування
 9. Основні принципи управління природокористуванням та природоохоронною: пріоритетність вимог екологічної безпеки й особливості її забезпечення
 10. Система державних органів управління у сфері охорони довкілля: правовий статус спеціального органу виконавчої влади та структурних його формувань на місцях
 11. Основні функції державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища
 12. Правовий механізм забезпечення ефективності природо охорони: форми екологічного контролю та їх здійснення
 13. Правові гарантії участі громадськості в управлінні природокористуванням і природоохоронною: правовий статус природоохоронних організацій та екологічних рухів
 14. Система нормативів та стандартів у сфері природокористування й охорони навколишнього природного середовища
 15. Функції юридичної відповідальності за природоохоронні правопорушення й основні види екологічних правопорушень
 16. Підстави та умови застосування юридичної відповідальності за екологічні правопорушення
 17. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної природному середовищу: співвідношення економічного збитку й екологічної шкоди.